Introduction

aqua consult Baltic is an independent company environmental engineering design and consultancy with specialisation to municipal and industrial wastewater treatment technology. We are dedicated to offer the reliable technology of wastewater treatment to our clients.

As a part of aqua consult group with the main office in Hannover, Germany, we are located in Estonia. During the 25-year activity we have realised more than 150 designs of wastewater treatment plants.

More..

Our stories

Operatoorite leping

aqua consult Baltic sõlmis Keskkonnaministeeriumiga lepingu veetöötlusjaamade ja reoveepuhastite operaatorite koolituseks aastatel 2021-2023. Kolme nädala pikkune koolitus annab..

More..

Ringmajandus on nüüd kõva sõna.

Reoveepuhastite jaoks on kõva sõna fosfori taaskasutus.
Saksamaa on seadusandlikult reoveepuhastitest pärineva fosfori taaskasutuse perspektiivi juba määratlenud ning peagi..

More..

References

Võru reoveepuhasti laiendamise projekteerimistööd (27600  IE) 2020-2021
Design works of Võru wastewater treatment plant enlargement (27600  PE) 2020-2021

Ljubljana reoveepuhasti laiendamise projekteerimine (550 000 ie) 2018-2022
Designing of Ljubljana wastewater treatment plant enlargement (550,000 PE) 2018-2022

.

Põlva reoveepuhasti rekonstrueerimise projekteerimine (36 000 ie) 2017-2019
Reconstruction of Põlva wastewater treatment plant (36 000 PE) 2017-2019

.