Operaatorite koolitus

aqua consult Baltic sõlmis Keskkonnaministeeriumiga lepingu veetöötlusjaamade ja reoveepuhastite operaatorite koolituseks aastatel 2021-2023. Kolme nädala pikkune koolitus annab praktilised oskused veetöötlusjaamade ja reoveepuhastite opereerimiseks. Koolitused toimuvad kaks korda aastas ning järgmine koolitus toimub 2022 aasta sügisel. Täpsem informatsioon sügisel!