Energiatarbe uuringud

Reoveepuhasti on kohaliku omavalitsuse haldusalas kõige suurem elektrienergia tarbija. Aeratsioon on omakorda reoveepuhasti kõige suurem energiatarbija. Tavapäraselt on reoveepuhasti operaatori prioriteediks keskkonnahoid ja eelkõige nõuetele vastava väljavoolu tagamine. Samas on sama keskkonnahoiu tulemuseni võimalik jõuda väga erineva energiakuluga. Kuigi lähtuvalt projekteeritud reoveepuhasti tehnoloogiast ja mõningatest teistest iseärasustest tingituna on energiatarve igal puhastil mõnevõrra erinev, on siiski võimalik puhasteid omavahel võrrelda. Kasutame selliste võrdlusuuringute läbiviimiseks Saksamaa standardeid ning võrdlusandmed. 

Lisaks võrdlusele ja oma reoveepuhasti energiatarbe teadlikustamisele on võimalik määrata ka kõige suuremad protsessisisesed energiakokkuhoiu võimalused. Saame reoveepuhastis teostada energiatarbe uuringuid, mis sisaldavad energiamõõtmisi ning kohalikke iseärasusi arvestavat modelleerimist. 

Reoveepuhastite energiatarve (www.iwama.eu)