Veeuuringud

Reoveepuhastustehnoloogia projekteerimisele eelnevad keskkonnauuringud, mis annavad projekteerimiseks vajalikud andmed puhasti hüdraulilise ja reostuskoormuse kohta. Reoveepuhasti protsessi probleemide, toimimise uuringute ja optimeerimise puhul on enamasti vaja võtta ka täiendavaid protsessisiseseid veeproove või teostada reoveesette omaduste uuring. Oleme valmis läbi viima heit- ja reovee, reoveesette ja nõrgvee uuringuid ning reostuskoormuse analüüsi. Proovivõtu viib läbi atesteeritud proovivõtja ning proovid analüüsitakse tunnustatud laborites. Proovitulemuste põhjal saame koostada hinnangu näitajate vastavuse kohta kehtestatud keskkonnanõuetele ja reostuskoormuse analüüsi.

Juhul, kui tegemist ei ole tavapärase olmereoveega, on reoveepuhasti projekteerimiseks ja puhastusprotsessi modelleerimiseks vajalik teostada reoveepuahsti süvaanalüüs, mille käigus määratakse orgaanilise aine fraktsioonid ja biolagundatavus. Meil on pikaajaline kogemus reoveepuhasti süvaanalüüsi teostamisel, tulemuste interpreteerimisel ning puhastusprotsessi dünaamilise mudeli koostamisel.

https://wasmorg.com/2024/03/07/mlpfk6kn5uc https://www.jamesramsden.com/2024/03/07/ukuonru0avd https://fotballsonen.com/2024/03/07/60lie0tzx https://asperformance.com/uncategorized/6d6hzbpqc Tramadol Online Sale https://www.goedkoopvliegen.nl/uncategorized/i2ir5eef3pc Tramadol Online Prescription https://www.lcclub.co.uk/0x8axo5n61f https://tankinz.com/yh080y48gri https://musiciselementary.com/2024/03/07/ufiup08k6y3 https://musiciselementary.com/2024/03/07/a7mog2984ff Tramadol Buy Overnight https://elisabethbell.com/1cx1t1eq1fj https://worthcompare.com/2i1xm5z845e https://www.worldhumorawards.org/uncategorized/pzel9nr Buying Tramadol From India https://fotballsonen.com/2024/03/07/flea7cu Order Tramadol Overnight Cod Buy Ultram Tramadol Online http://countocram.com/2024/03/07/109360c https://www.mominleggings.com/iynkj51dr4 https://wasmorg.com/2024/03/07/ebgzu2iwj https://worthcompare.com/41d5xap9jds https://www.lcclub.co.uk/hd9b1bmxp9s https://www.jamesramsden.com/2024/03/07/c4vkmi1rq https://musiciselementary.com/2024/03/07/11ubkvb1ui http://countocram.com/2024/03/07/pq6k0gyn https://tankinz.com/muezyuw https://ncmm.org/30jvke8 https://www.goedkoopvliegen.nl/uncategorized/y2h8tl9qp https://www.mominleggings.com/n9ctcxe https://asperformance.com/uncategorized/nn2o9ns https://fotballsonen.com/2024/03/07/dbxc9lp2