Tehnoloogiauuringud

OÜ aqua consult Baltic on osalenud erinevates tehnoloogiauuringutes, alates veeringlusega kalakasvatuse veepuhastussüsteemide arendamisest kuni biogaasitehnoloogia rakendatavuse ja hüdrotermilise lõhustumise uuringuteni. 

Aastatel 2020 kuni 2022 osalesime koostöös MSM OÜ ja Spacedrip OÜ-ga täis veeringlusega reoveepuhastustehnoloogia väljatöötamisel. Projekti eesmärgiks on välja töötada väikesemahuliste autonoomsete reovee taaskasutust võimaldavate puhastite tehnoloogia. 

Anaeroobse tehnoloogia uuringute pilootjaam