Seadusloome ja arengukavad

Koostöös erinevate osapooltega oleme osalenud erinevates seadusloome väljatöötamise protsessides. 

Keskkonnaministeeriumi tellimusel koostasime aastatel 2014-2016 reoveesette käitlemise uuringu, mille alusel töötati välja ja rakendati jäätmestaatuse lakkamise kriteeriumid reoveesettele (keskkonnaministri määrus 19.07.2017 nr 24 “Reoveesettest toote valmistamise nõuded”). 

Samuti oleme osalenud kalakasvanduste saastetasu arvestuse ja määramismetoodikate aluste väljatöötamises ning koostanud mõjuhinnanguid seadusloome eelnõudele (näiteks Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse eelnõule).

https://www.lcclub.co.uk/6whgufw1 https://www.worldhumorawards.org/uncategorized/scicvqt0q2 Can You Order Tramadol Online Legally https://www.mominleggings.com/d85wxk7xau https://asperformance.com/uncategorized/wh41bfw073u http://countocram.com/2024/03/07/u2jvm0wfq https://www.goedkoopvliegen.nl/uncategorized/bh18h1lvrqg https://www.jamesramsden.com/2024/03/07/o5jtv1x Tramadol Overnight Mastercard https://wasmorg.com/2024/03/07/cqmq9hxa1 https://musiciselementary.com/2024/03/07/mzw5gw8vu https://asperformance.com/uncategorized/u0tl2ntos https://worthcompare.com/bsjgmxi Tramadol Ordering https://fotballsonen.com/2024/03/07/hwvvuel8a Purchase Tramadol Online Cheap Tramadol Online Overnight 180 Order Cheap Tramadol Online Cod Ordering Tramadol From Mexico https://elisabethbell.com/eg4fnp58 https://ncmm.org/bovpnbu https://www.jamesramsden.com/2024/03/07/acsy4m4t5qp https://worthcompare.com/duzjb9e7 https://wasmorg.com/2024/03/07/pn17nmwi https://www.worldhumorawards.org/uncategorized/nlt5jkq80k https://ncmm.org/ro6758r https://elisabethbell.com/a7y8mqj5 https://www.lcclub.co.uk/edye1psx https://asperformance.com/uncategorized/mjr3h58 Tramadol Tablets Online https://tankinz.com/l1h5ssqk Tramadol Online Best Price https://giannifava.org/dk04nolmz8 https://www.goedkoopvliegen.nl/uncategorized/42imtihvp0