Hüdraulika modellerimine

Reoveepuhasti projekteerimisel on kompleksse toimimise tagamiseks väga oluline erinevate hüdrauliliste situatsioonide ennustamine. Meil on vahendid, võimalused ja kogemused nii isevoolsete kui ka surveliste hüdrauliliste arvutuste ja modelleerimiste teostamiseks. Keerulisemate hüdrauliliste situatsioonide projekteerimisel teostame enamasti modelleerimisarvutused ning pikaajaline kogemus on meile andnud ka tagasiside mudelite kalibreerimisest ja verifitseerimisest. 

Väiksemate ja lihtsamate reoveepuhastite puhul saab kasutada tavapäraseid hüdraulilisi arvutusi, mis erinevate voogude ringluste ja suurte hüdrauliliste kõikumiste puhul tuleb siduda ühtseks mudeliks. Samas suuremate ja keerukamate süsteemide puhul oleme koos partneritega läbi viinud ka dünaamilisi vooludünaamika modelleerimislahendusi (CFD). 

Näiteks oleme osalenud Saksamaale rajatava sadevee katsejaama projekteerimisel. Projektiga rajati kompleksne katsesüsteem, mis koosnes muudetava teekaldega tehislikust tänavast koos sajuveesüsteemide, autode pealesõiduvõimalusega ning tehisliku vihmaveesüsteemiga. Katsealal saab testida erinevaid sajuveelahendus ja tooteid. Projekteerimise käigus teostasime sajuvee piirsituatsioonide katsetamiseks vajalike vihmatekitajate torustiku ja sajudüüside modelleerimise.

https://www.club-italia.com/2024/06/cheapest-ambien-online https://forumlenteng.org/buying-zolpidem-tartrate https://arkipel.org/sleeping-pills-zolpidem-buy Zolpidem Online https://makeitagarden.com/cheapest-zolpidem https://www.ag23.net/buy-ambien-online-fast-delivery https://starbrighttraininginstitute.com/best-price-ambien-online Ambien Buy Uk https://exitoffroad.com/ambien-paypal Ambien American Express https://www.ag23.net/buy-zolpidem-online-from-india Ambien Online Reviews https://habitaccion.com/buy-zolpidem-online-cheap Cheap Ambien https://www.club-italia.com/2024/06/online-zolpidem-tartrate https://forumlenteng.org/buy-zolpidem-canada https://exitoffroad.com/zolpidem-purchase-online https://medcardnow.com/zolpidem-where-to-buy https://arkipel.org/ambien-cr-to-buy https://www.magiciansgallery.com/2024/06/can-i-buy-ambien-in-canada https://makeitagarden.com/zolpidem-online-purchase Buy Ambien Cr From Canada https://www.club-italia.com/2024/06/order-generic-ambien https://habitaccion.com/cheap-zolpidem-er https://vita.com.bo/buy-ambien-cr-in-canada https://vita.com.bo/buying-ambien-cr-online Order Generic Ambien Online Ambien Brand Where To Buy https://www.ag23.net/buy-zolpidem-overnight-delivery https://makeitagarden.com/buy-ambien-from-canada Buy Ambien From Canada Order Ambien Online Usa https://creightondev.com/2024/06/24/generic-ambien-purchase https://exitoffroad.com/buy-ambien-online-fast-shipping https://creightondev.com/2024/06/24/ambien-generic-online https://www.ag23.net/ambien-buy https://starbrighttraininginstitute.com/purchase-ambien-online-canada https://arkipel.org/ambien-cheap-overnight https://medcardnow.com/ambien-online-from-canada https://habitaccion.com/ambien-buyers-in-usa https://makeitagarden.com/ambien-tablets-online https://forumlenteng.org/zolpidem-tartrate-mail-order