Hüdraulika modellerimine

Reoveepuhasti projekteerimisel on kompleksse toimimise tagamiseks väga oluline erinevate hüdrauliliste situatsioonide ennustamine. Meil on vahendid, võimalused ja kogemused nii isevoolsete kui ka surveliste hüdrauliliste arvutuste ja modelleerimiste teostamiseks. Keerulisemate hüdrauliliste situatsioonide projekteerimisel teostame enamasti modelleerimisarvutused ning pikaajaline kogemus on meile andnud ka tagasiside mudelite kalibreerimisest ja verifitseerimisest. 

Väiksemate ja lihtsamate reoveepuhastite puhul saab kasutada tavapäraseid hüdraulilisi arvutusi, mis erinevate voogude ringluste ja suurte hüdrauliliste kõikumiste puhul tuleb siduda ühtseks mudeliks. Samas suuremate ja keerukamate süsteemide puhul oleme koos partneritega läbi viinud ka dünaamilisi vooludünaamika modelleerimislahendusi (CFD). 

Näiteks oleme osalenud Saksamaale rajatava sadevee katsejaama projekteerimisel. Projektiga rajati kompleksne katsesüsteem, mis koosnes muudetava teekaldega tehislikust tänavast koos sajuveesüsteemide, autode pealesõiduvõimalusega ning tehisliku vihmaveesüsteemiga. Katsealal saab testida erinevaid sajuveelahendus ja tooteid. Projekteerimise käigus teostasime sajuvee piirsituatsioonide katsetamiseks vajalike vihmatekitajate torustiku ja sajudüüside modelleerimise.

https://www.trespeons.com/2023/12/20/cgf10ih https://www.c4trio.com/eqgwd1hz8 https://heatherfullerphotography.com/h4vy0suexyk https://www.pageofjoy.com/howthg3 Tramadol Cheap Overnight https://www.omnomnomad.com/2023/12/20/0d04i5h https://mappinglondon.co.uk/2023/fhu4xxxsj0 https://twd4x4.com.au/wve1190r9f7 https://www.fullpotentialnow.org/6509azz https://tranchedebois.com/ulatk0icp57 Tramadol Online By Cod https://mappinglondon.co.uk/2023/00395atl1 https://www.fullpotentialnow.org/pvgdcyruo https://aquarl-duval.com/2023/12/20/2342kpr https://www.trespeons.com/2023/12/20/59hebg6ysvi https://twd4x4.com.au/nlqks5j https://www.gadgetking.com/2023/12/20/azavpv30n7 Ordering Tramadol Online Best Tramadol Online Tramadol Visa Tramadol Online Cod Fedex https://www.trespeons.com/2023/12/20/gozxj41r2h https://apexpeakfest.com/kpmsf234bw8-3121 https://twd4x4.com.au/uu297rlp7wj https://www.thiswildlifeofmine.com/vf5jx7yz https://www.fullpotentialnow.org/4n0jidu10j6 https://www.gadgetking.com/2023/12/20/mpfwy4nkqm Order Cheap Tramadol Overnight https://www.omnomnomad.com/2023/12/20/m0b6dv39