Projekteerimine vee-ettevõttele

Vee ja reovee käitlemisrajatiste projekteerimisel on tähtis arvestada konkreetset olukorda ning vastavalt asukoha- ja reostuskoormuse analüüsi tulemustele töötada välja sobivaimad lahendused. 

Pakume kompleksset teenust alates reoveepuhastite kontseptsiooni koostamisest, kuni detailse lahenduse projekteerimisele. Pakume alati oma teenuseid projekteerimise algusest kuni ehitustegevuse lõpetamiseni, protsessi käivitamise ja optimeerimiseni. 

Projekeerimisel pakume järgmisi teenuseid:
reoveepuhastustehnoloogia projekteerimine
reoveepuhastussüsteemi projekteerimine,
projekti maksumuse tasuvuse hinnang erinevates projekti etappides (eskiis-, eel- ja põhiprojekt)
reoveepuhastite ehitusprojektide koostamine,
reoveepuhastite rekonstrueerimislahendused.

Tehtud tööd

Võru reoveepuhasti laiendamise projekteerimistööd (27600  IE) 2020-2021

Loe edasi

Ljubljana reoveepuhasti laiendamise projekteerimine (550 000 ie) 2018-2022

Loe edasi

Ljubljana reoveepuhasti järelsetitite projekteerimine (550 000 ie) 2020-2021

Loe edasi

Põlva reoveepuhasti rekonstrueerimise projekteerimine (36 000 ie) 2017-2019

Loe edasi