Estonian Cell reoveepuhasti projekteerimine

Tellija  Estonian Cell AS 

aqua consult Baltic OÜ koostas 2008. aastal AS-i Arke Lihatööstus Põlgastes asuva tootmiskompleksi reoveepuhasti rekonstrueerimisprojekti, mille alusel rajati uued puhastusseadmed. Puhastusseadmete aluseks kasutati vana Oxyd tüüpi reoveepuhasti konstruktsioone, millesse rajati lihatööstuse reovee puhastamiseks sobiv annuspuhasti. Lähtuvalt lihatööstuse tootmiskoormuse muutustest projekteeritu puhasti täiendus 2013 aastal.  

Reoveepuhasti koormus 1200 ie, Qaver=54 m3/d 

  • pumpla; 
  • mehaaniline puhasti;  
  • reovee ühtlustamine; 
  • lämmastikuärastusega annuspuhasti; 
  • kemikaalide doseerimissõlm; 
  • aereeritav settemahuti. 

 

 Pakutud teenused: 

  • tehnoloogia valik,  
  • projekteerimine (põhiprojekt koos eriosadega); 
  • ehituseaegne järelevalve; 
  • opereerimine (alates 2011).