3D mudelprojekteerimine

Tehnoloogiliste rajatiste projekteerimine nõuab sageli väga keerulisi ruumilisi lahendusi ning tehnoloogilised seadmed peavad toimima ja tagama protsessi keerulistes hüdraulilistes rajatistes. Tehnoloogiliste rajatiste planeerimisel on väga oluline saada detailne ülevaade tehnoloogia ruumilisest toimimisest, seadmete paigutusest, seadmete hoolduseks vajalikest aladest ning torustike ja teiste kommunikatsioonide paiknemisest. Samuti on vajalik luua seos seadmestiku ja torustiku tehniliste andmete, tehnoloogiliste skeemide ja reaale kolmemõõtmelise paiknemise vahel. Sellest tulenevalt rakendame komplekssemate projektide tehnoloogia projekteerimisel ka mudelprojekteerimist.

Projekteerimise täpsemaks ja efektiivsemaks muutmiseks kasutatakse mudel projekteerimist, mis võimaldab siduda erinevad projekti tasemed tehnoloogilises skeemist kuni 3d asendiplaanideni.

logo image
logo image