Arke Lihatööstuse reoveepuhasti projekteerimine, 1200 ie 2008-2009, 2013

Tellija  Arke Lihatööstus AS 

aqua consult Baltic OÜ koostas 2008. aastal AS-i Arke Lihatööstus Põlgastes asuva tootmiskompleksi reoveepuhasti rekonstrueerimisprojekti, mille alusel rajati uued puhastusseadmed. Puhastusseadmete aluseks kasutati vana Oxyd tüüpi reoveepuhasti konstruktsioone, millesse rajati lihatööstuse reovee puhastamiseks sobiv annuspuhasti. Lähtuvalt lihatööstuse tootmiskoormuse muutustest projekteeritu puhasti täiendus 2013 aastal.  

Reoveepuhasti koormus 1200 ie, Qaver=54 m3/d 

  • pumpla; 
  • mehaaniline puhasti;  
  • reovee ühtlustamine; 
  • lämmastikuärastusega annuspuhasti; 
  • kemikaalide doseerimissõlm; 
  • aereeritav settemahuti. 

 

 Pakutud teenused: 

  • tehnoloogia valik,  
  • projekteerimine (põhiprojekt koos eriosadega); 
  • ehituseaegne järelevalve; 
  • opereerimine (alates 2011).  
https://vita.com.bo/buy-ambien-online-reviews https://www.ag23.net/buying-zolpidem https://www.club-italia.com/2024/06/buy-generic-zolpidem https://habitaccion.com/ambien-sleeping-tablets-online https://makeitagarden.com/how-to-buy-zolpidem-online https://arkipel.org/buy-ambien-online-overnight-delivery https://creightondev.com/2024/06/24/purchase-zolpidem Zolpidem Cheap Online https://medcardnow.com/can-i-really-buy-ambien-online https://forumlenteng.org/ambien-online-overnight https://exitoffroad.com/ambien-forum-buy https://medcardnow.com/buy-zolpidem-online-usa Buy Ambien Overnight Delivery https://www.club-italia.com/2024/06/zolpidem-buy-india Cheap Ambien Canada https://creightondev.com/2024/06/24/ambien-online-europe Ambien Cheap Overnight https://exitoffroad.com/zolpidem-tartrate-buy-online-uk https://starbrighttraininginstitute.com/zolpidem-online-india https://medcardnow.com/order-ambien-overnight https://creightondev.com/2024/06/24/cheap-generic-zolpidem https://forumlenteng.org/ambien-cr-purchase https://www.magiciansgallery.com/2024/06/order-zolpidem-overnight https://www.ag23.net/buy-ambien-prescription-online Buy Ambien Overnight Cod https://starbrighttraininginstitute.com/order-generic-ambien-online https://exitoffroad.com/buy-ambien-overnight-delivery https://www.magiciansgallery.com/2024/06/purchase-ambien-overnight-delivery https://www.club-italia.com/2024/06/zolpidem-online-usa https://creightondev.com/2024/06/24/cheap-ambien-with-prescription Prescription Ambien Online Zolpidem Sleeping Tablets Buy https://www.ag23.net/cheap-zolpidem-online https://vita.com.bo/buy-zolpidem-tartrate-5mg Buy Zolpidem Online From India https://forumlenteng.org/online-doctor-prescription-ambien https://www.magiciansgallery.com/2024/06/ambien-buy-canada