Ringmajandus on nüüd kõva sõna.

Ringmajandus on nüüd kõva sõna. Reoveepuhastite jaoks on kõva sõna fosfori taaskasutus. Saksamaa on seadusandlikult reoveepuhastitest pärineva fosfori taaskasutuse perspektiivi juba määratlenud ning peagi hakkab seda ka HELCOM nõudma. Nii ongi viimane aeg vaadata, millised väljavaated on reoveepuhastil fosfori taaskasutuseks. 

Juhul kui reoveesettest pärineva fosfori taaskasutus põlluväetisena liigse raskmetalli- ja ravimijääkide sisalduse tõttu enam ei sobi, tuleb fosfor eraldada. Üheks toimivamaks lahenduseks peetakse fosfori sadestamist struviidina. Tehnoloogiaarendajad on juba oma eeltöö teinud ning tehnoloogiad omale uhked nimed saanud: Veolial on Struvia, Suez-il on Phosphogreen ning Ostaral on Crystal Green. 

Kuigi mineraalväetistega võrreldes on struviidil kompleksse fosforväetisena mitmeid eeliseid, tundub hetkel peamine väljakutse olevat siiski väetise põllumajandusliku sobivuse ning mõistliku turu leidmine.

Referents

Fosforväetised reoveesettest
Fosforväetised reoveesettest