Kohtla-Järve reoveepuhasti laiendamise projekteerimis- ja käivitustööd (339 548 ie) 2016-2018

Tellija OÜ Järve Biopuhastus

 

Puhasti reostuskoormus 339 548 ie, Qmax=3 051 m3/h.

Reoveepuhastus

 • jaotuskambri juurdeehitus;
 • neljas protsessiliin;
 • segurid, tsirkulatsioonipumbad ja aeratsioonisüsteem;
 • mudataseme andurid olemasolevasse järelsetititesse;
 • andurid ja proovivõtuseade väljavoolu kontrollkambrisse;
 • SCADA laiendused.

 

Pakutud teenused:

 • reoveepuhasti reostuskoormuse uuringud;
 • põhiprojekt;
 • tööprojekt;
 • käivitamine;
 • koolitused;
 • puhastusprotsessi optimeerimine;
 • opereerimine ja nõustamine garantiiperioodil.