Modellerimine

Reoveepuhastite dimensioneerimisel, optimeerimisel ja opereerimisel kasutame puhastusprotsessi
modelleerimist, mis võimaldab suuremat kokkuhoidu nii ehituskuludelt kui ka
ekspluatatsioonikuludelt.

Reoveepuhastusprotsesside modelleerimine võimaldab erinevate sissevoolu tingimuste juures
simuleerida hetkega protsesside kulgu ning näitab kui palju on sellest mõjutatud väljavoolu kvaliteet.
Erinevate stsenaariumite läbi modelleerimisel leiame kõige optimaalsemad puhasti mahud ja ka
tehnoloogia, mis tagab ka kõige halvema käsitletud stsenaariumi juures nõuetekohase väljavoolu.

Lisaks nõuetekohase väljavoolu saavutamisele on väga oluline teha seda ka võimalikult madalate
kulutustega. Seega leiame iga seadme jaoks läbi modelleerimise kõige optimaalsema tööpiirkonna,
millega väldime seadme üledimensioneerimist ning rohket energiakulu. Samuti võimaldab
modelleerimine leida ka optimaalse kemikaali kulu (lisa süsinik, raudsulfaat, hape või alus) ning viia
läbi võimalikult efektiivset aeratsiooni juhtimist või mõne muu tehnilise seadme.

Modelleerimisel kasutame kogujaama kahe etapilist modelleerimist, mis on mõeldud aktiivmuda või
biokile tehnoloogial põhi reovee või kõrvalvoogude modelleerimiseks. Lisaks sisaldab mudel ka
keemilist fosfori ärastuse modelleerimist ning on mõeldud ka jaamadele, kus toimub anaeroobne
kääritus. Mudeliga on võimalik detailselt välja arvutada järgmisi protsesse:

 • Hüdrolüüs
 • Kääritus
 • KHT eemaldus koos kaheetapilise denitrifikatsiooniga
 • Anoksilist metanotroofi
 • Kaheetapilist nitrifikatsiooni
 • Tõhustatud bioloogilist fosforiärastust (põhineb Barker-Dold lähenemisel)
 • Temperatuuri tundlikust
 • Sadestust
 • Keemilist fosfori ärastust (põhineb SCM lähenemisel)
 • Anaeroobne kääriti
 • Aktiivmuda settimine (järelsetiti või annuspuhastis), mis põhineb solid flux teoorial.

Toimiva mudeli jaoks on oluline selle kalibreerimine. Viime läbi mudel kalibreerimist, kus
kvalifitseeritud protsessi insener kogub esmalt uuritavalt puhastilt andmed ning sisestab need
mudelisse modeleerimistarkvara abil. Seejärel simuleeritakse olemasolevate vooluhulkade ja
koormuste juures ning kalibreeritakse mudelit selliselt, et mudeli poolt tuletatud väljavoolu näitajad
ühtiksid võimalikult palju tegelikkusega.

https://www.club-italia.com/2024/06/zolpidem-tartrate-10-mg-online Buy Zolpidem Sleeping Pills https://habitaccion.com/cheap-zolpidem-tartrate https://makeitagarden.com/how-to-buy-zolpidem-online https://arkipel.org/generic-ambien-buy https://starbrighttraininginstitute.com/zolpidem-india-buy https://exitoffroad.com/ambien-sleeping-pills-online https://creightondev.com/2024/06/24/buying-ambien-online https://www.ag23.net/buy-ambien-online-usa Cheapest Price For Zolpidem https://starbrighttraininginstitute.com/ambien-brand-online https://www.ag23.net/cheap-ambien-cr Buying Zolpidem https://makeitagarden.com/buy-ambien-online-with-prescription https://forumlenteng.org/ambien-cr-purchase-online https://creightondev.com/2024/06/24/zolpidem-uk-online https://www.club-italia.com/2024/06/ambien-online-europe https://vita.com.bo/can-you-purchase-ambien-online Buying Ambien Online Overnight https://exitoffroad.com/generic-ambien-online-cheap https://medcardnow.com/ambien-brand-where-to-buy