AS Kalev kommivabriku reovee anaeroobsel ja aeroobsel protsessil põhineva eelpuhasti projekteerimine (10 000 ie) 2006-2008

Tellija AS Kalev Real Estate Company, Orkla Eesti AS

2005. aastal kolis Kalev kommivabriku tootmine Tallinnast Rae valda rajatud uude tootmishoonesse. Uue tehase käiku võtmisega rakendati mitmeid keskkonnasõbralikke meetmeid veetarbe vähendamiseks. Olgugi, et tehase reostuskoormus märkimisväärselt ei muutunud, kaasnes veetarbe vähendamisega oluline reoainete kontsentratsiooni tõus tehase tööstuslikus reovees. Tehase käivitamise järgselt selgus, et tehase piirkonda teenindav Jüri reoveepuhasti ei tule tehase reovee puhastamisega toime ning Rae vald nõudis AS-ilt Kalev oma reovee eelpuhasti rajamist.

Ehitustööde I etapiks projekteeriti ning rajati eelpuhasti, mis põhineb aeroobsel puhastustehnoloogial. II etapi jaoks projekteeriti reoveepuhasti laiendus, mille käigus integreeritakse anaeroobne eelpuhastus koos biogaasi kasutusvõimalusega.

Reoveepuhastus

 • tööstusliku päritoluga reovee juhtimine reoveepuhastisse;
 • segamis- ja ühtlustusmahuti;
 • doseerimispumbad koos kemikaalide annusmahutitega reovee pH neutraliseerimiseks ning toitainete lisamiseks;
 • aktiivmudapuhasti orgaaniliste ainete aeroobseks lagundamiseks;
 • lamellsetiti;
 • aereeritav liigmudamahuti;
 • anaeroobne reoveekäitlus ehitamise II etapis (välja ehitamata).

 

Pakutud teenused:

 • reoveeuuringud;
 • eelprojekt;
 • detailprojekt kahes etapis;
 • ehituseaegne projekteerimine
 • projektijuhtimine;
 • puhasti käivitamine;
 • reoveepuhasti opereerimine (alates 2008).