Põlva reoveepuhasti rekonstrueerimise projekteerimine (36 000 ie) 2017-2019

Tellija AS Põlva Vesi ja RVT Ehitus AS

Põlva reoveepuhasti laiendamine

Reoveepuhasti koormus 36 000 ie, Qd,kesk=2 200 m³/d, Qh=100 m³/h

 • ühtlustusmahuti 1 200 m³;
 • bioloogilise osa rekonstrueerimine;
 • peapumpla seadmete vahetus, kambrite ja mahutite renoveerimine;
 • uus eelpuhastushoone koos tehnoloogilise sisseseadega;
 • olemasolevate mahutite asemele uue konfiguratsiooniga protsessimahutid (3×2300 m³) koos uue sisseseadega (Step-feed protsess);
 • sette aeroobne stabiliseerimine aereeritavates mudatihendites;
 • settetahenduse täiendava linttransportööri lisamine;
 • uus kemikaalihoone koos tehnoloogilise sisseseadega;
 • uus järelfiltratsiooni hoone koos tehnoloogilise sisseseadega

 

Osutatud teenused

 • projekteerimiseelsed uuringud;
 • eelprojekt;
 • tööprojekt;
 • töömahuloendid;
 • ehitusaegne autorijärelevalve;
 • protsessi käivitamine.