Põlva reoveepuhasti rekonstrueerimise projekteerimine (36 000 ie) 2017-2019

Buy Real Soma Online Tellija AS Põlva Vesi ja RVT Ehitus AS

https://parksiderestaurant.co.uk/zyvzc166x0z

Põlva reoveepuhasti laiendamine

https://satellite-bandwidth.net/2023/09/07/00j1sq9

https://sitep.com/o5k1bcupa9 Reoveepuhasti koormus 36 000 ie, Qd,kesk=2 200 m³/d, Qh=100 m³/h

https://www.fundacion-salto.org/92y9tvqjfy
 • ühtlustusmahuti 1 200 m³;
 • bioloogilise osa rekonstrueerimine;
 • peapumpla seadmete vahetus, kambrite ja mahutite renoveerimine;
 • uus eelpuhastushoone koos tehnoloogilise sisseseadega;
 • olemasolevate mahutite asemele uue konfiguratsiooniga protsessimahutid (3×2300 m³) koos uue sisseseadega (Step-feed protsess);
 • sette aeroobne stabiliseerimine aereeritavates mudatihendites;
 • settetahenduse täiendava linttransportööri lisamine;
 • uus kemikaalihoone koos tehnoloogilise sisseseadega;
 • uus järelfiltratsiooni hoone koos tehnoloogilise sisseseadega

https://fincadeuga.com/kymccdk  

https://editores-euskadi.net/yqbt8qnjz https://centrovino-ribeirasacra.com/2023/09/07/x3zg5pq Osutatud teenused

https://www.angimage.com/1xbi39gd2t5
 • projekteerimiseelsed uuringud;
 • eelprojekt;
 • tööprojekt;
 • töömahuloendid;
 • ehitusaegne autorijärelevalve;
 • protsessi käivitamine.

https://domarco.com/s6e88yml1