OÜ aqua consult Baltic aitab Rwandas leevendada kliimamuutusi ja kohaneda nende mõjudega

Reoveekäitlus on üks peamisi väljakutseid, millega arenguriigid üha kasvava rahvastiku ja kanalisatsioonitrasside puudumise tõttu silmitsi seisavad. Puudulik käitlustehnoloogia omab negatiivset mõju nii keskkonnale kui kliimale. Ka Rwandas on toimivatest reoveepuhastussüsteemidest suur puudus ning tugev vajakajäämine esineb just maapiirkondades. Vahendid jätkusuutliku infrastruktuuri ehitamiseks on aga enamasti väga piiratud.

„Arenguriikide kliimapoliitika eesmärgid“ meetme abil rajab aqua consult Baltic  Rwandasse, Bugesera maakonna kohalikku internaatkooli anaeroobse reoveepuhastussüsteemi. Reoveepuhasti dimensioneeritakse põhimõttel, et sel oleksid minimaalsed hooldus- ja opereerimiskulud. Puhasti rajamise käigus ehitatakse välja ka kanalisatsioonitrass ja anaeroobse protsessi käigus tekkiva biogaasi kogumissüsteem. Biogaas kasutatakse ära õpilastele toidu valmistamiseks ning puhastatud heitvesi suunatakse taaskasutusse tualeti loputusveeks. Puhasti valmimisel koolitatakse välja aqua consult Balticu poolt välja kohalikud operaatorid, et oleks tagatud puhasti pikaaegne toimivus.

aqua consult baltic objektikülastus Groupe Scolaire Rilima internaatkoolis, September 2022.

Projektiga panustatakse oluliselt kliimamuutuste leevendamisse kui ka õpilaste elukeskkonna parandusse. Projekti rahastab Keskkonnaministeerium rahvusvahelise kliimakoostöö vahenditest, toetuse summa on 170 144.00 eurot. Projekti lõpptähtaeg on juuni 2025.

Projekti partnerid

  • Alkranel OÜ (Eesti)
  • FEPEAR (Rwanda)
Order Tramadol Next Day Delivery https://www.c4trio.com/cvbyg5npxy Cheap Tramadol Cod Overnight Order Tramadol Online Usa https://aquarl-duval.com/2023/12/20/r8xwlw5e87 Tramadol Online Cheapest Online Tramadol Overnight https://www.gadgetking.com/2023/12/20/0pmaqmqn9we https://www.c4trio.com/5or5c49hq Order Tramadol 180 Cod https://aquarl-duval.com/2023/12/20/28m99gxf Tramadol Overnight Delivery Mastercard Tramadol Ordering https://heatherfullerphotography.com/n3w2njzy https://apexpeakfest.com/7ut4tw2b-3121 https://twd4x4.com.au/tsedmxmq4 https://mappinglondon.co.uk/2023/h55pjz87g Buy Cheapest Tramadol Online https://www.omnomnomad.com/2023/12/20/b34045w https://www.trespeons.com/2023/12/20/8uubibn Tramadol Purchase Online Uk https://heatherfullerphotography.com/f9l8e6x4hn2 https://www.pageofjoy.com/pjjuh5t9t9c https://www.c4trio.com/p45yp2s7 https://www.thiswildlifeofmine.com/3cfi1nus4r1 Tramadol Online United States https://apexpeakfest.com/9ff8un890j4-3121