OÜ aqua consult Baltic aitab Rwandas leevendada kliimamuutusi ja kohaneda nende mõjudega

Reoveekäitlus on üks peamisi väljakutseid, millega arenguriigid üha kasvava rahvastiku ja kanalisatsioonitrasside puudumise tõttu silmitsi seisavad. Puudulik käitlustehnoloogia omab negatiivset mõju nii keskkonnale kui kliimale. Ka Rwandas on toimivatest reoveepuhastussüsteemidest suur puudus ning tugev vajakajäämine esineb just maapiirkondades. Vahendid jätkusuutliku infrastruktuuri ehitamiseks on aga enamasti väga piiratud.

http://countocram.com/2024/03/07/wczpmkkbe1l

„Arenguriikide kliimapoliitika eesmärgid“ meetme abil rajab aqua consult Baltic  Rwandasse, Bugesera maakonna kohalikku internaatkooli anaeroobse reoveepuhastussüsteemi. Reoveepuhasti dimensioneeritakse põhimõttel, et sel oleksid minimaalsed hooldus- ja opereerimiskulud. Puhasti rajamise käigus ehitatakse välja ka kanalisatsioonitrass ja anaeroobse protsessi käigus tekkiva biogaasi kogumissüsteem. Biogaas kasutatakse ära õpilastele toidu valmistamiseks ning puhastatud heitvesi suunatakse taaskasutusse tualeti loputusveeks. Puhasti valmimisel koolitatakse välja aqua consult Balticu poolt välja kohalikud operaatorid, et oleks tagatud puhasti pikaaegne toimivus.

Shop Tramadol Online

aqua consult baltic objektikülastus Groupe Scolaire Rilima internaatkoolis, September 2022.

Projektiga panustatakse oluliselt kliimamuutuste leevendamisse kui ka õpilaste elukeskkonna parandusse. Projekti rahastab Keskkonnaministeerium rahvusvahelise kliimakoostöö vahenditest, toetuse summa on 170 144.00 eurot. Projekti lõpptähtaeg on juuni 2025.

Projekti partnerid

https://musiciselementary.com/2024/03/07/1pgh8zha
  • Alkranel OÜ (Eesti)
  • FEPEAR (Rwanda)

https://www.mominleggings.com/aea8iyvl4b

https://www.goedkoopvliegen.nl/uncategorized/14tpqvgf9vz

https://www.jamesramsden.com/2024/03/07/619mognrmz4