Võru reoveepuhasti laiendamise projekteerimistööd (27600  IE) 2020-2021

Tellija Võru Vesi AS 

 

Võru reoveepuhasti laiendamise järgne koormus 27 600ie, Qkesk=3 500 m3/d

 • jaotussõlm peapumpla reovee juhtimiseks puhastile või avariimahutisse;
 •  jämevõre Väimela, Parksepa ja Kirumpää voogude vastuvõttuks;
 • eelpuhastus peenvõre ja liivapüünisega;
 • purgimissõlm vedeljäätmete eelpuhastuseks;
 • ühtlustusmahuti (1000 m³) ja avariimahuti ;
 • üheastmeline annuspuhasti bioloogiline puhastus süsinikuühendite, lämmastiku ja fosfori ärastamiseks – kolmanda liini lisamine;
 • keemiline fosforiärastus (sekundaarne);
 • olemasoleva ühtlustusmahuti ümberehitus settetihendiks ja aeroobseks stabilisaatoriks (2×350 m³);
 • settetahendus kahes liinis
 • vastuvõtu- ja kogumismahuti rasvajäätmete vastuvõtuks (20 m³);
 • sette aunkompostimine ning järelvalmimine setteväljakutel.

 

Pakutud teenused:

 • projekteerimiseelsed uuringud (ehitusgeodeesia, ehitusgeoloogia, reostuskoormus);
 • eelprojekt (sh tehnoloogiline projekt);
 • tööprojekt ja töömahuloendid;
 • ehitusaegne projekteerija autorijärelevalve;
 • reoveepuhasti käivitusperioodiaegne Tellija ja ehitustöövõtja nõustamine;
 • puhastusprotsessi käivitamine ja optimeerimine.

 

Võru reoveepuhasti , Võru Vesi AS