Võru reoveepuhasti laiendamise projekteerimistööd (27600  IE) 2020-2021

Tellija Võru Vesi AS 

 

Võru reoveepuhasti laiendamise järgne koormus 27 600ie, Qkesk=3 500 m3/d

 • jaotussõlm peapumpla reovee juhtimiseks puhastile või avariimahutisse;
 •  jämevõre Väimela, Parksepa ja Kirumpää voogude vastuvõttuks;
 • eelpuhastus peenvõre ja liivapüünisega;
 • purgimissõlm vedeljäätmete eelpuhastuseks;
 • ühtlustusmahuti (1000 m³) ja avariimahuti ;
 • üheastmeline annuspuhasti bioloogiline puhastus süsinikuühendite, lämmastiku ja fosfori ärastamiseks – kolmanda liini lisamine;
 • keemiline fosforiärastus (sekundaarne);
 • olemasoleva ühtlustusmahuti ümberehitus settetihendiks ja aeroobseks stabilisaatoriks (2×350 m³);
 • settetahendus kahes liinis
 • vastuvõtu- ja kogumismahuti rasvajäätmete vastuvõtuks (20 m³);
 • sette aunkompostimine ning järelvalmimine setteväljakutel.

 

Pakutud teenused:

 • projekteerimiseelsed uuringud (ehitusgeodeesia, ehitusgeoloogia, reostuskoormus);
 • eelprojekt (sh tehnoloogiline projekt);
 • tööprojekt ja töömahuloendid;
 • ehitusaegne projekteerija autorijärelevalve;
 • reoveepuhasti käivitusperioodiaegne Tellija ja ehitustöövõtja nõustamine;
 • puhastusprotsessi käivitamine ja optimeerimine.

 

Võru reoveepuhasti , Võru Vesi AS

https://tankinz.com/ctwoyq6rq5 https://giannifava.org/0akdcdcbg https://www.goedkoopvliegen.nl/uncategorized/vqk5soj https://wasmorg.com/2024/03/07/nko813r https://elisabethbell.com/snoae3hqf https://worthcompare.com/tczde0nb Uk Tramadol Online Best Place To Order Tramadol Online https://www.jamesramsden.com/2024/03/07/1wbl1ok4 http://countocram.com/2024/03/07/87b8fbh https://asperformance.com/uncategorized/51dt34j3ff https://ncmm.org/d6rjumg https://www.mominleggings.com/6otpkpk https://www.worldhumorawards.org/uncategorized/x3n4ibj Tramadol Buy Online Europe https://musiciselementary.com/2024/03/07/8o6r04em8 https://www.goedkoopvliegen.nl/uncategorized/7nncj5ho4j3 Tramadol Sverige Online https://www.mominleggings.com/56zllpbig http://countocram.com/2024/03/07/m9gqnx2 Tramadol Pay With Mastercard https://www.jamesramsden.com/2024/03/07/l6v39z0 https://wasmorg.com/2024/03/07/4ox1772c https://fotballsonen.com/2024/03/07/cfpvij3w2 https://worthcompare.com/pf59ca7jj Tramadol Hexal 100Mg Online https://www.worldhumorawards.org/uncategorized/4q3kj2eb https://ncmm.org/ci6pqmcosd https://www.jamesramsden.com/2024/03/07/60paiy28 https://asperformance.com/uncategorized/ggg410xkwrq https://wasmorg.com/2024/03/07/190m2gl0y4o https://elisabethbell.com/9344b6cl6o Order Tramadol Overnight Cod http://countocram.com/2024/03/07/1ixuimwu8ro