Projektijuhtimine

Pakume reoveepuhasti rajamisel tööstusettevõtetele ka projektijuhtimise teenust, mille käigus arendatakse välja tööstusele sobiv optimaalseim reoveepuhasti. 

Meie pikaajaline kogemus selles protsessiahelas alatest uuringutest ja hankedokumentatsiooni koostamisest kuni puhasti käivitamise ja optimeerimiseni on andnud meile väga hea tausta puhasti rajamise projektijuhtimise teenuse osutamiseks.