Peaprojekteerimine

Reoveepuhasti projekteerimisel lähtub kogu rajatise projekt tehnoloogiast. Seega on alati kõige sobivam, et tehnoloogia projekteerija võtab peaprojekteerija rolli ja vastutab kogu projekti koherentsuse eest alates uuringutest kuni puhastusprotsessi käivitamise ja optimeerimiseni. Puhastite projekteerimisel on meie eelistatuim lahendus olla projekti kaasatud peaprojekteerijana. 

Vee ja reovee käitlemisrajatiste projekteerimisel arvestame konkreetset olukorda ning vastavalt asukoha- ja tööstuse eripära. 

Reostuskoormuse analüüsi käigus analüüsime erinevates tootmisetappides tekkiva reovee koostist ja kogust, et leida parim lahendus.

Pakume kompleksset teenust alates kontseptsiooni koostamisest, kuni detailse lahenduse projekteerimiseni.

Projekeerimisel pakume järgmisi teenuseid:
reoveepuhastustehnoloogia projekteerimine
reoveepuhastussüsteemi projekteerimine,
projekti maksumuse tasuvuse hinnang erinevates projekti etappides (eskiis-, eel- ja põhiprojekt)
reoveepuhastite ehitusprojektide koostamine,
reoveepuhastite rekonstrueerimislahendused.

Tehtud tööd

Arke Lihatööstuse reoveepuhasti projekteerimine, 1200 ie 2008-2009, 2013

Loe edasi

AS Kalev kommivabriku reovee anaeroobsel ja aeroobsel protsessil põhineva eelpuhasti projekteerimine (10 000 ie) 2006-2008

Loe edasi