Engineering design - municipal wastewater

Vee ja reovee käitlemisrajatiste projekteerimisel on tähtis arvestada konkreetset olukorda ning vastavalt asukoha- ja reostuskoormuse analüüsi tulemustele töötada välja sobivaimad lahendused. 

Pakume kompleksset teenust alates reoveepuhastite kontseptsiooni koostamisest, kuni detailse lahenduse projekteerimisele. Pakume alati oma teenuseid projekteerimise algusest kuni ehitustegevuse lõpetamiseni, protsessi käivitamise ja optimeerimiseni. 

Projekeerimisel pakume järgmisi teenuseid:
reoveepuhastustehnoloogia projekteerimine
reoveepuhastussüsteemi projekteerimine,
projekti maksumuse tasuvuse hinnang erinevates projekti etappides (eskiis-, eel- ja põhiprojekt)
reoveepuhastite ehitusprojektide koostamine,
reoveepuhastite rekonstrueerimislahendused.

References

Design works of Võru wastewater treatment plant enlargement (27600  PE) 2020-2021

More..

Designing of Ljubljana wastewater treatment plant enlargement (550,000 PE) 2018-2022

More..

Designing of Ljubljana wastewater treatment plant secondary settlement tank (550,000 PE) 2020-2021

More..

Reconstruction of Põlva wastewater treatment plant (36 000 PE) 2017-2019

More..